Mâm 19 inch LENSO CONQUISTA-CORSA “New Color”

0

Thông số Mâm 19 inch LENSO CONQUISTA-CORSA “New Color”

Dùng cho xe 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 – 𝐇𝐚̀𝐧 : 𝐄𝐬𝐜𝐚𝐩𝐞 / 𝐇𝐨𝐧𝐝𝐚 / 𝐊𝐢𝐚 / 𝐇𝐲𝐮𝐧𝐝𝐚𝐢 / 𝐌𝐚𝐳𝐝𝐚 / 𝐓𝐨𝐲𝐨𝐭𝐚 / 𝐍𝐢𝐬𝐬𝐚𝐧 / 𝐌𝐢𝐭𝐬𝐮𝐛𝐢𝐬𝐡𝐢 và các loại xe có cùng thông số khác

  • Thông số : 𝟏𝟗 𝐗 𝟖.𝟓 – 𝟓 𝐗 𝟏𝟏𝟒.𝟑 – 𝐄𝐓 +𝟑𝟓
  • Màu: 𝐆𝐥𝐨𝐬𝐬𝐲 𝐆𝐫𝐞𝐲
  • SX : 𝐋𝐄𝐍𝐒𝐎 𝐓𝐡𝐚́𝐢 𝐋𝐚𝐧
  • Bảo hành : 𝟐 𝐧𝐚̆𝐦 ( 𝐓𝐡𝐞𝐨 𝐭𝐢𝐞̂𝐮 𝐜𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 𝐍𝐒𝐗 )
Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi